Įgyvendinamas "MITA" projektas "Vaikų ugdymo priemonių ir metodikų rengimas" bendradarbiaujant su LEU

Projektas su MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) koordinuojama Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) priemonė „Inočekiai LT“ (VP2-1.3-ŪM-05-K) skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Priemonės „Inočekiai LT“ tikslas ─ didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Pedagogų nuomone daugelis šiuolaikinių stalo žaidimų orientuoti į komercinius tikslus ir atspindi populiarius animacinius ar meninius filmus, pasakas. Visgi pedagogai pasigenda gerų, vaikų amžių ir poreikius atitinkančių didaktinių žaidimų, kurie būtų gaminami atsižvelgus į pedagogų nuomonę, suderinus su šiandieninių ikimokyklinio ugdymo programų tikslais ir uždaviniais, mokslininkų siūlymais, paremtais įvairaus pobūdžio tyrinėjimais ir įžvalgomis. Taigi, atsižvelgus į vaiko poreikius: veikti, tyrinėti, ieškoti, eksperimentuoti, atlikti kuo daugiau protinių ir fizinių veiksmų, yra kuriamos loginio mąstymo ugdymo žaidimo kortelės "LOGOGO2", papildančios ir praplečiančios galimybes žaidybine forma įsisavinti knygelės "LOGOGO1" turinį. Kortelės yra vertinamos Lietuvos edukologijos universiteto mokslinių darbuotojų bei jų pagalba kuriama metodika.